Posts tagged “изработка на фирмен уеб сайт”

5 причини за изработка на сайт

1. Адаптиране към промените - Според статистика на НСИ, потреблението на интернет от домакинствата се повишило с над 30% за последните няколко години и към 2013 над 54 процента от населението използва интернет. Това означава, че ако имате офлайн бизнес, то трябва да го представите и онлайн, ако искате той да се развива. Най-добрия вариант е чрез изработка на сайт. 2. Представяне и разпространение на фирмата - Чрез изработка на сайт, в готов вид, ще можете да опишете услугите, които предлагате, ще [...]